De media

  • Contacten leggen en onderhouden met de media landelijk, lokaal of de vakpers.
  • Persberichten schrijven in de taal die uw doelgroep aanspreekt.
  • Het organiseren van een persconferentie als er hot news te vertellen is, of van een ontmoeting met journalisten als het om achtergrond informatie gaat.
  • Een persreis voor de (inter)nationale vakpers of een bezoek aan uw bedrijf door de journalisten die voor u waardevolle media vertegenwoordigen.
  • Ook soft-sponsoring van televisieprogramma’s is een interessante manier om, binnen het (redactionele) format van het programma, uw dienst of product te promoten.

All-Round Communications kent de weg.

European Horticulture Network

All-Rounlogo EHNd Communications is mede-grondlegger van EHN, de European Horticulture Network. Dit netwerk vormt een centraal informatiepunt van marktspecialisten op het gebied van de tuinbouw.

Het European Horticulture Network omvat momenteel specialisten in Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, Rusland, Tsjechië, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en natuurlijk thuisland Nederland. Daarnaast zijn er goede contacten in Scandinavië.