Weer veel deelnemers aan 27e internationale boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus

Van 4 tot en met 6 oktober verwelkomen ruim 310 deelnemers u tijdens de 27e Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij, GrootGroenPlus in Zundert.

Op deze innoverende beurs houden kwekerijen, groothandelaren ad-exporteurs uit 6 verschillende landen en ongeveer 75 toeleveranciersleveranciers u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de sector. Bovendien biedt GrootGroenPlus uitstekende netwerkmogelijkheden en zijn bekende fantastische sfeer. Een extra Plus is de locatie van de beurs, midden in een gebied met meer dan 500 kwekerijen in en rond Zundert en net over de Belgische grens.

Daarom is een bezoek aan GrootGroenPlus uiterst nuttig voor kwekers, groothandelaars, im- en exporteurs, landscapers, landscape architecten, tuincentra, DIY, lokale overheden, instellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, enz.

Bezoekers komen uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen, Denemarken, Hongarije, Ierland, Italië, Spanje, Oostenrijk, Scandinavië, Zwitserland, de Verenigde Staten van Amerika, Slowakije, Roemenië, Kroatië, Oekraïne, Rusland, China en veel meer. Men heeft ontdekt dat bij GrootGroenPlus gaat over planten en hun toepassing, dat is wat ze willen, en maakt GrootGroenPlus nog interessanter,

Noviteiten

Ook dit jaar worden interessante plantaardige noviteiten van Nederlandse en buitenlandse kwekers tentoongesteld. De noviteiten worden worden beoordeeld door de wereldwijd hoog aangeschreven bekende Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.

Het thema: Mijn favoriete plant

Tijdens de 26e editie van de beurs GrootGroenPlus was het thema ‘Mijn favoriete plant!’ Dit bleek zo een veelzijdig thema dat het voor een jaar verlengd is. Er is opgemerkt dat er behoefte was aan meer kennis (delen) over planten. Deelnemers krijgen opnieuw de kans om aan te geven wat hun favoriete plant was en waarom. En dit blijkt succesvol te zijn. Bezoekers en exposanten willen kennis delen en van elkaar leren. Dit is een uitstekende reden om dit thema in 2017 verder uit te diepen.

De profielpagina’s van elke exposant staat al op de website. Een extra service aan exposanten en bezoekers. Wil je je voorbereiden op je bezoek aan de beurs? Vergeet niet de app te downloaden. Deze is gratis verkrijgbaar beschikbaar in de app-stores.
Voor meer informatie, ook voor de interessante bezoekersregelingen, gaat u naar www.grootgroenplus.nl


Full house in 27th edition international Nursery stock trade show GrootGroenPlus

From 4 until 6 October about 300 participants will welcome you during the 27th International nursery stock trade show GrootGroenPlus in Zundert.

At this innovating show, nurseries, wholesalers ad exporters from 6 different countries and about 75 suppliers will bring you up to date with the latest developments in the industry. Moreover, GrootGroenPlus offers excellent networking opportunities and its renowned fort its fantastic atmosphere. An extra Plus is the location of the trade show, in the middle of a area with more than 500 nurseries in and around Zundert and just across the Belgium border.

Therefor visiting GrootGroenPlus is a must for growers, wholes-salers, im- and exporters, landscapers, landcape architects, garden centers, DIY, local governments, institutions, housing corporations, project developers, etc.

Visitors come from the Netherlands, Belgium, Germany, England, France, Poland, Denmark, Hungary, Ireland, Italy, Spain, Austria , Scandinavia, Switserland, the United States of America, Slovakia, Romania, Croatia, Ukraine, Russia, China and many more. One has discovered that GrootGroenPlus really is about plants and their application, that is what they want, and that makes a visit to GrootGroenPlus even more interesting,

Novelties

Also this year interesting plant novelties, from Dutch and foreign growers will be on show and will participate in a novelty competition, which will be judged by the worldwide renowned Royal Boskoop Horticultural Society.

The theme: My favourite Plant

During the 26th edition of trade show GrootGroenPlus, the theme was ‘My Favourite Plant!’ This proved to be such a versatile theme, that it has been extended for a year. It has been noticed that there was a need for more knowledge (sharing) when it came to plants. Participants are given again the opportunity to indicate what their favourite plant was and why. And this has proved to be successful. Visitors and exhibitors like to share knowledge and in last years edition showed once more that professionals in the industry know a lot and therefore can share a lot of knowledge and learn from each other. This is an excellent reason for diving deeper into this theme in 2017.

The profile pages of each exhibitor is already on line. An extra service to exhibitors and visitors. Would you like to prepare for your visit to the trade fair? Do not forget to download the app. This is available for free in the app-stores.
For more information, also for the interesting visitor arrangements, please go to www.grootgroenplus.nl