Advies & uitvoering

Heeft u behoefte om uw communicatie, voorlichting en/of PR eens goed aan te pakken of eens voor te leggen voor een objectief advies? Het eerste gesprek is ter oriëntatie en er zijn geen kosten aan verbonden. Wilt u vervolgens een voorstel, dan stellen we op basis van een analyse een communicatie/PR-plan (intern/extern) op, dat is gebaseerd op de doelstellingen van uw onderneming of organisatie.

Dat zelfde geldt ook voor het marketingcommunicatieplan dat is gebaseerd op de marketingdoelstellingen en -activiteiten. Bij dergelijke plannen hoort ook een begroting. All-Round Communications kan u ook assisteren bij de activiteiten die voortvloeien uit uw communicatie- en PR beleid. Het spreekt vanzelf dat we het budget nauwkeurig bewaken.

 • Public Relations

  Ondernemers en organisaties zijn afhankelijk van een goede relatie met klanten, leveranciers en kapitaalverschaffers, overheden enz. De overheid bijvoorbeeld heeft weer groot belang bij een goede relatie met haar burgers. Met goed verzorgde voorlichting of public relations (PR) kan een ondernemer, een organisatie of een overheid die relaties verbeteren.

  Public relations is geen ad-hoc activiteit die af en toe als een konijn uit de hoed wordt getoverd als de omstandigheden daarom vragen. De stelselmatigheid van de activiteiten is belangrijk om het positieve beeld waarnaar wordt gestreefd, te verkrijgen en te behouden. PR is bedoeld voor een positieve beeldvorming van het totale bedrijf, een organisatie of een persoon. Aanvullend daarop kan PR worden ingezet als marketing instrument om de bekendheid van producten en diensten te bevorderen.

 • Teksten

  Helder communiceren in de taal van de doelgroep. Of het nu gaat om teksten voor folders, brochures, voorlichtingsmateriaal, huisorganen, sponsored magazines, personeelsbladen of nieuwsbrieven. Persberichten waardoor de media worden geraakt. All-Round Communications zet zijn jarenlange ervaring daarvoor in.

 • Producties

  Tal van opdrachtgevers stellen het op prijs als wij niet alleen teksten verzorgen, maar ook de grafische productie ervan coördineren en begeleiden, inclusief de vormgeving,van company brochure tot wervende mailing. Een bedrijfsfilm op DVD, een attractieve PowerPoint presentatie of presentaties via ‘nieuwe media’ als cd-rom en internet kunnen wij realiseren. Ook verzorgen we advertenties in de vakpers en andere media.

 • Organisatie

  In de loop der jaren heeft All-Round Communications voor diverse opdrachtgevers succesvol symposia, seminars en relatie-marketing activiteiten georganiseerd. Creativiteit gaat hand in hand met een praktische instelling. Dat geldt voor de organisatie van bedrijfsevenementen zoals openingen, personeelsfeesten en -motivatiebijeenkomsten, dealermeetings, bedrijfsjubilea en dergelijke. Maar ook organisatie van excursies naar buitenlandse beurzen of evenementen en bedrijfsbezoeken in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

 • Beursdeelname

  De beslissing om aan een binnen- of buitenlandse beurs deel te nemen is een belangrijke stap in het communicatietraject van een onderneming of organisatie. All-Round Communications kent het klappen van de zweep. Ook wat betreft de advisering en de coördinatie ten aanzien van beursdeelname en/of ook de volledige verzorging er van, inclusief de coördinatie bij het ontwerp en de bouw van de stand.

  Bekijk het overzicht met beurzen en tentoonstellingen in 2016. Neem voor informatie over deelname en eventuele reizen contact met mij op!