• All-Round Communications | specialist in tuinbouw
  • All-Round Communications | specialist in tuinbouw

Entente Florale Nederland en de Vitale Groene Stad

In 1999 werd voor de eerste maal de nationale competitie gehouden van Entente Florale Nederland. De competitie is bedoeld voor dorpen en steden, elk met een eigen categorie. De Entente Florale heeft zowel nationaal als internationaal tot doel het onder de aan­dacht bren­gen van het grote multifunctionele belang van het groen voor overheid, bedrijfsleven en burger. De stichting Entente Florale Nederland is gelieerd aan de internationale organisatie, de Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP). Hierbij zijn inmiddels 11 Europese landen aangesloten.

Conform het derde opeenvolgende convenant met het ministerie van Economische Zaken (voorheen Landbouw)is de uitdaging het uitdragen van de gedachte van de Vitale Groene Stad, die tot doel heeft het woon-, werk- en leefklimaat (in de stedelijke omgeving) te verbeteren. Een goede uitvoering hiervan vraagt om visie, creativiteit, meerjarenbeleid en met name een integrale aanpak vanuit de verschillende disciplines. Op deze manier moet worden gekomen tot een stedenbouwkundige visie (architect en landschapsarchitect) waarbij de groene component gelijk is aan grijs (infrastructuur), rood (steen) en blauw (water).

All-Round Communications is al vanaf de start in 1999 nauw betrokken bij de opzet en de communicatie van de stichting en de organisatie van de landelijke competitie. Sinds 2013 berust ook de coördinatie van de onafhankelijke jury bij het bureau. Naast de competitie organiseert Entente Florale Nederland ook workshops en andere aan het groen gerelateerde evenementen. Zo werd ook onder de paraplu van de stichting twee keer de Ontwerpwedstrijd voor groene speelplekken georganiseerd, waarbij ARC nauw betrokken is.