GrootGroenPlus, nu een internationaal gewaardeerde vakbeurs

In 2009 werd bij de boomkwekerijvakbeurs GrootGroen het roer radicaal omgegooid. De Stichting Afzetbevordering Grootgroenproducten SAG besloot de beurs een fris, eigentijds gezicht te geven. Een nieuw beursbestuur kreeg het mandaat om in vier jaar een professionele, attractieve en sfeervolle beurs neer te zetten, die ook internationale bekendheid moest krijgen. Een beurs met een duidelijke plus voor zowel afnemers en bezoekers.

All-Round Communications werd aangetrokken voor het PR traject. Door in samenwerking met bestuur en organisatie gestaag in binnen- en buitenland te bouwen aan het imago van de beurs werd erkenning verworven. De doelstellingen qua deelnemers werden ruim gehaald en het vakbezoek bewoog zich in sterk stijgende lijn. Het zelfde gold voor de aandacht van de internationale vakpers.

In 2013 wijzigde de naam van de SAG zich in Stichting European Plant Support (EPS) en droeg het interim bestuur haar taak over aan een nieuw bestuur met ook een Belgische inbreng. Dit onderstreept eens te meer het internationale karakter van de beurs en de toenemende samenwerking met de zuiderburen. Bij de overdracht werd geconstateerd dat “de vakbeurs haar positie in het vak heeft gevestigd. De promotie en marketing van de regio Zundert en de sector in zijn geheel is goed vorm gegeven’’.

All-Round Communications was gedurende die jaren en is ook nu nog verantwoordelijk voor de nationale en internationale persrelaties van GrootGroenPlus dat inmiddels duidelijk op de internationale sierteeltkaart staat, maar nog steeds bruist van ambitie.