GrootGroenPlus verlengt thema ‘My Favourite Plant!’ in 2017

Tijdens de 26e editie van vakbeurs GrootGroenPlus was het thema ‘My Favourite Plant!’. Dit bleek zo divers te zijn, dat besloten is om dit thema met een jaar te verlengen.

My Favourite Plant!

Vorig jaar bleek dat er behoefte was aan meer kennis(deling) over planten. Naar aanleiding daarvan werd het thema ‘My Favourite Plant!’ in het leven geroepen; een thema gericht op sortiment en kennisdeling. Deelnemers kregen de mogelijkheid om aan te geven wat hun favoriete plant was en waarom. Daarnaast was er onder meer via de bibliotheek de mogelijkheid om kennis te delen. In deze bibliotheek waren ook boeken opgenomen geschreven door en voor kwekers. De 26e beurseditie had een interactief karakter en dat is zowel door bezoekers, pers als door deelnemers als zeer positief ervaren. Het benadrukte nog maar eens dat professionals in de sector heel veel weten en dus ook heel veel kennis met elkaar kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Een uitstekende reden om hetzelfde thema in 2017 verder uit te diepen.

Deelnemersprofielen

Een andere belangrijke reden om met een jaar te verlengen is het feit dat er momenteel voor de 27e editie al zoveel deelnemers hun deelname hebben bevestigd, dat de profielpagina’s vanaf januari 2017 via de website toegankelijk zullen zijn. Deelnemers die vorig jaar niet volledig gebruik hebben gemaakt van hun profiel, kunnen dat dit jaar wel doen. We begrijpen dat kwaliteit, tijd kost. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om ook een foto toe te voegen van de favoriete plant én de toepassing ervan. Bovendien worden de mogelijkheden van sortimentspresentatie onderzocht.

Het 14-koppige PR-team van vakbeurs GrootGroenPlus, bestaande uit bestuursleden en leveranciers met elk hun eigen portefeuille en specialisatie, werkt momenteel een volledig PR-plan uit, dat deelnemers de kans biedt om zich bijna jaarrond, te presenteren. Deelnemers staan bij vakbeurs GrootGroenPlus centraal en dat komt zeker in het PR-plan naar voren. De samenstelling van het plan zal dan ook afhangen van het nut van de diverse onderdelen voor de deelnemer. Voor digitale media blijft uiteraard veel aandacht en in de periode voorafgaand aan de vakbeurs wordt ook intensief contact gehouden met de journalisten.

Meer internationaal vakbezoek

Het is belangrijk om de juiste bezoekers voor de deelnemers naar de beursvloer te trekken. Daarom heeft het bestuur besloten tot een voortzetting van de doelstellingen van 2016 in 2017. Zo wordt er wederom ingezet op het aantrekken van meer internationaal vakbezoek. Mede voor hen zijn ook de pakketreizen weer beschikbaar, waarbij meer aandacht zal zijn voor maatwerk bij groepsreizen. Daarnaast wordt opnieuw extra aandacht besteed aan de hovenier/tuinaannemer; zo zullen er meer toepassingen van de favoriete planten op de beurs verschijnen. Andere aspecten die we in 2017 kunnen verwachten zijn een uitbreiding van en centralere plaats voor de bibliotheek, ter bevordering van kennisontwikkeling en -deling . Vanzelfsprekend wil GGP de gastvrije, gemoedelijke sfeer op de beursvloer behouden. Samenwerkingen met hoveniersverenigingen, partners en media in binnen- en buitenland worden voortgezet.

Naast de vaste PR-onderdelen die binnen het PR-plan afgestemd zullen worden op de doelstellingen zullen ook nieuwe ideeën worden uitgewerkt, te meer om internationaal bezoek aan te trekken. Uiteraard worden alle activiteiten al ruimschoots voor de vakbeurs ingezet, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de PR-waarde.
GrootGroenPlus 2017 wordt gehouden van 4 t/m 6 oktober te Zundert. Inschrijven is mogelijk via het digitale inschrijfformulier op de website www.grootgroenplus.nl. Wensen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst; vroeg inschrijven loont dus!

 


Noot voor de redactie: Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.