BCT BV en BCT Partners BV krijgen directieteam

BCT BV en BCT Partners BV worden met ingang van het nieuwe jaar geleid door een tweekoppige directie, bestaande uit Hans van den Biggelaar van beeckk adviseurs en Chantal van Kuyck van Van Kuyck Consultancy.

Hans van den Biggelaar is na interne voordracht aangesteld om gebiedsontwikkeling inhoudelijk te leiden en daarmee vormt hij het nieuwe gezicht van het BCT. Chantal van Kuyck is daarbij verzocht om na een interimperiode van zes maanden zitting te nemen als directielid, met name voor de financiële en juridische controle.

BCT BV en BCT Partners BV zijn de bedrijven achter Business Centre Treeport en ontwikkelen middels een team van professionals onder die vlag gefaseerd ongeveer 70 hectare boomteelt business op de grens van Nederland en België, in de gemeenten Zundert en Stad Hoogstraten. Het gaat hierbij om gebiedsontwikkeling in Zundert en een revitalisering van Transportzone Meer in Hoogstraten, om zo een thematisch bedrijventerrein te realiseren langs de A16-E19. Dit bedrijventerrein zal gericht zijn op aan de boomkwekerijsector gerelateerde bedrijven en instellingen.

De boomteeltsector is in de regio een belangrijke economische speler. Meer dan 5.000 mensen zijn in deze sector werkzaam. Er zijn meer dan 1.000 boomkwekerijen actief, het totale oppervlakte van het gebied telt ruim 3.000 hectare, goed voor een productiewaarde van ongeveer 200 miljoen euro. Hiervan wordt ongeveer 140 miljoen geëxporteerd. Dit betekent dat de sector in dit gebied ook op internationaal vlak erg belangrijk is. De realisatie van het BCT is ván en vóór de boomteeltsector, vandaar ook dat de Coöperatieve Vereniging Treeport destijds initiatiefnemer was en nu daaruit volgend aandeelhouder is van de zelfstandig functionerende BV’s.

Nieuw directieteam

Voor veel mensen zal Hans van den Biggelaar geen nieuw gezicht zijn. Hij is een van de drijvende krachten achter het bedrijf beeckk adviseurs uit Eindhoven en houdt zich in die functie vooral bezig met het adviseren in ruimtelijke ontwikkeling. Hans wist het bestuur en de interim-directie te overtuigen met zijn slagvaardige plan van aanpak en de bijbehorende zienswijze. Het team is inmiddels aan de slag.

Van goede basis naar verdere uitwerking

Een goede basis voor Business Centre Treeport werd reeds eerder gelegd in de vorm van een goed plan. Vanaf nu is er de ruimte en capaciteit voor een verdere uitwerking en het bepalen van de te nemen vervolgstappen richting de realisatie. Er wordt gewerkt volgens een nieuwe bedrijfsmatige structuur, zodat de organisatie niet alleen goed kan functioneren maar eenvoudig verder kan groeien met onder meer het deels nog samen stellen projectteam.

Bron: BCT