26e editie vakbeurs GrootGroenPlus goed bezocht en gewaardeerd

De 26e editie van vakbeurs GrootGroenPlus, die van 5 tot en met 7 oktober plaatsvond in Zundert, is erg goed bezocht. In totaal nam het bezoekersaantal met 15 procent toe ten opzichte van de jubileumeditie in 2015. Maar liefst 305 deelnemers presenteerden tijdens deze dagen hun producten en diensten aan geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.

Toename aan vakbezoek

De toename aan bezoekers was vooral gelegen in de groei van het aantal vakbezoekers. Er werden namelijk – mogelijk vanwege de digitale voorregistratie – aanzienlijk minder particuliere bezoekers geteld. Ook waren er meer internationale bezoekers aanwezig; dit jaar steeg het absolute aantal met 6 procent naar maar liefst 23 procent van het totaal. Het aantal internationale deelnemers nam zelfs met 150 procent toe. Mogelijk zijn zij dan ook verantwoordelijk voor een aandeel in het stijgende percentage internationaal vakbezoek. GrootGroenPlus 2016 is tevens bezocht door een groot aantal journalisten o.a. uit Nederland, België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Indonesië, Italië, Polen, Oekraïne, Rusland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. De buitenlandse vakpers vertegenwoordigde 39 media.

De bezoekers waren afkomstig uit 24 verschillende landen. Bijna de helft (49%) van alle bezoekers was kweker-producent. Het aandeel tuincentra (3%) en overheid (2%) nam dit jaar ook licht toe ten opzichte van 2015. Bij handelaar-exporteurs was met 8,4% van het totaal zelfs een grote stijging te zien. Dit jaar waren er meer techniekdeelnemers aanwezig dan bij de voorgaande editie, waardoor ook het aantal bezoekers uit deze doelgroep merkbaar toenam.

My Favourite Plant!

Het thema van de editie van dit jaar was My Favourite Plant! Aan deelnemers en bezoekers werd gevraagd aan te geven wat hun favorieten waren. De voorkeuren van de bezoekers bleken heel divers te zijn. Veelgenoemde favorieten waren bijvoorbeeld de Fagus sylvatica, Prunus, Rhododendron, Magnolia, Ginkgo, Acer (diverse soorten en cultivars), Viburnum, Liquidambar, Buxus, Carpinus, beuk, Taxus en Thuja.

Tussentijdse resultaten

Net als bij vorige edities is nu ook weer aan deelnemers en bezoekers gevraagd om een korte evaluatie van de vakbeurs te geven. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Deelnemers waarderen het vakbezoek aan de vakbeurs gemiddeld met een 7,2; dit is aanzienlijk hoger dan in 2015, toen een algemene waardering van 6,6 werd toegekend. De kwaliteit van de bezoekers kreeg een 7,5 en de gastvrijheid, informatievoorziening aan deelnemers en uitstraling van de beurs kregen een 8. Tijdens voorgaande edities scoorde de beurs hierop voornamelijk zevens. De catering en het avondprogramma kregen in vergelijking met de voorgaande editie een lagere score. De keuze voor het thema kreeg wel dezelfde waardering.

Veel deelnemers hebben zich direct weer aangemeld voor de editie van 2017; onder Nederlandstalige deelnemers geldt dat voor 80%, onder anderstalige deelnemers zelfs voor 100%. Momenteel wordt gewerkt aan een inschrijfformulier waarop de gegevens uit voorgaande jaren reeds zijn ingevuld. Zodra dit gereed en actief is, wordt het na een maand ook openbaar gemaakt, zodat iedereen zich kan inschrijven.

Bezoekers waarderen de beurs op het gebied van locatie, opzet en inhoud gemiddeld met een 8. Van hen geeft 82% nu al aan de beurs in 2017 zeker weer te zullen bezoeken. Bij het bezoek bleef de waardering voor de catering op een 6 staan. Dit was in 2015 ook het geval. Bij opmerkingen lieten veel bezoekers zich lovend uit over de deelnemers en de samenstelling daarvan.

Uiteraard kunnen cijfers nog wijzigen zodra meer bedrijven de vragenlijsten hebben ingevuld. Te zijner tijd zullen de definitieve uitslagen dan ook nog via de website gecommuniceerd worden.

In 2017 zal de vakbeurs van 4 tot en met 6 oktober worden gehouden, op dezelfde locatie in Zundert.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, het logo of een foto kunt u contact opnemen met All-Round Communications, contactpersoon Frank van Suchtelen, via 0172-236 262, 06 54 77 0612 of fvsuchtelen@all-round.nl.